Designers Chairs

Febrer 2015

Maquetació, fotografia, retoc fotogràfic i disseny gràfic de flyers promocionals Designer Chairs, cadires de disseny en miniatura que es poden trobar en museus i altres centres culturals.

Altres projectes sobre disseny gràfic, branding i il·lustració