Il·lustració Tonimusic 2015

Desembre 2015

Il·lustracions de retrats infantils realitzats en tinta xinesa i retocats digitalment per al projecte personal de Tonimusic.

Altres projectes sobre disseny gràfic, branding i il·lustració