Diaris "Món-Tanca"

Maig 2017

Els diaris del projecte "Món-tanca" són el resultat d'una investigació sobre les fronteres, duta a terme pel col·lectiu d'artistes Enmedio.

El projecte tracta d'una edició de sis diaris impresos que d'una banda de les fulles conté un assaig escrit pel mateix col·lectiu i en les següents pàgines l'explicació de sis projectes artístics que tracten sobre com trencar creativament les fronteres que ens separen. Per l'altre costat de les pàgines, en el seu anvers, cadascun dels sis diaris conté una part d'una gran imatge en forma de mural de cadascun dels projectes desenvolupats.

La publicació té dos modes de lectura, la lectura lineal com qualsevol publicació i si el diari s'obre en forma de mosaic, també funciona com una exposició que està circulant per tota Catalunya; Una lectura mural destinada per a exposicions que permet conèixer la relació de cada projecte amb susdit assaig.

Ja us podeu imaginar el galimaties que ha estat realitzar-ho, ordenar i pensar bé disseny gràfic per aquest diari ... i filant encara més prim; cada model de diari tenia la seva respectiva traducció a català, castellà i anglès.

Una altra virgueria (o bogeria, depèn com es miri) made in Idilicstudio

Altres projectes sobre disseny gràfic, branding i il·lustració