Total Defens Sk Pharma

Setembre 2015

El fotògraf s'encarrega que les posicions i perspectives sempre siguin les mateixes, per equilibrar les composicions en catàlegs i fullets d'impressió, o per al disseny de botigues en línia.

El retocador de fotos s'ocupa que la presentació dels productes sigui uniforme, igualant o diferenciant els colors i formes de cada imatge segons sigui necessari.

Coneix més projectes sobre fotografia i retoc digital