Rosa Clará 2016

Febrer 2015

La inspiració d'aquestes imatges les fa especialment complexes, a l'hora d'abordar la gamma de tonalitats de blanc i l'espectre de grisos entre el fons i el vestit.

Aquesta combinació de tons requereix d'un procés de reflexió per a cada fotografia en el moment de l'edició. Aconseguir l'entonació correcta de tots els elements proporciona, a cada imatge, el volum necessari per potenciar el tractament suau de la llum que ha establert el fotògraf.

Així mateix la dificultat també resideix en mantenir un equilibri constant, ja que el nombre de fotografies de les col·leccions és considerable.

Coneix més projectes sobre fotografia i retoc digital