Nostres.cat

Juny 2019

Nostres.cat és una empresa privada que agrupa diferents productors agroalimentaris Catalans, d'aquesta manera, cada productor té més possibilitats d'arribar a més punts de venda i potenciar l'expansió internacional, guanyant imatge i presència en el mercat.

Nostres.cat va contactar amb nosaltres ja que tenien una web realitzada per un altre estudi de disseny gràfic a Wordpress, del qual no estaven contents amb el resultat final del projecte web.

Mantenint l'estructura inicial del projecte, vam realitzar una auditoria del projecte Web i vam reorganitzar la informació del site així com vam afegir noves infografies, vam fer una anàlisi i redacció SEO de totes les seccions de la web, una auditoria de les dades personals que recull el site per realitzar una nova programació de formularis per complir amb el RGPD (Reglament general de protecció de dades).

Finalment, el més important, una nova secció que agrupa tots les empreses agroalimentàries en el projecte amb una fitxa individual per a cada un d'ells, que és auto-gestionada per l'equip de Nostres.cat des del gestor de continguts.

Com es diu popularment, "arreglamos un descosío"

Altres projectes de disseny web, aplicacions i programació