VAQ · Real Estate Asset Management

Juliol 2019

Hem realitzat molts projectes de renovació Web molt antigues, com ara Prisma Control o Masalles, però fins ara no ens havíem trobat amb un cas com el de VAQ: Tenien l'antiga web impresa en paper, era l'únic que els quedava.

La idea principal era renovar la web basant-nos en els antics continguts, però finalment, es va redissenyar el concepte del site per transformar-lo en una Web Landing Page on es desenvolupen els diferents serveis que ofereix VAQ en gestió de patrimoni immobiliari i creació personalitzada d'espais de treball. On en aquest punt programem amb Javascript i CSS3 un simpàtic selector de serveis personalitzats.

Com en totes les nostres Webs, instal·lem un servei de còpies de seguretat web al núvol, així, en cas de perdre la web, no farà falta tenir la web impresa

Altres projectes de disseny web, aplicacions i programació