Web Laboratoris Virens

Maig 2015

Laboratoris Virens és un tipus de projecte que estem molt acostumats a realitzar. Mantenia una pàgina web molt antiga que requeria urgentment una renovació. Concretament necessitava un disseny web més modern; l'adaptació a telèfons mòbils i tablets; traducció a 6 idiomes (Espanyol, català, anglès, italià, francès i xinès).

A més, Laboratoris Virens precisava actualitzar i modernitzar el servei sobre el gran volum de documentació que gestiona amb els seus clients, és a dir, l'emissió de certificats, factures, albarans, comandes, etc.

Dins del projecte web, a la part privada, vam programar un sistema perquè cada client de Virens pugui accedir utilitzant la pàgina web a aquests documents. Des del panell de control del web l'equip de Virens adjudica la diferent documentació a cada client, i el sistema els avisa via email automàticament facilitant molt la gestió interna i la comunicació.

Altres projectes de disseny web, aplicacions i programació